9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Νικηφόρου μάρτυρος ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (257).
2.Ρωμανοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ (5ος αἰ).
3.Μαρκέλλου Σικελίας, Φιλαγρίου Κύπρου καὶ Παγκρατίου Ταορμίνας, ἱερομαρτύρων (1ος αἰών) (Ρ).
4.Πέτρου Δαμασκηνοῦ ἱερομάρτυρος (743).
*
5.᾿Απολλωνιάδος ἢ ᾿Απολλωνίας μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ προστάτιδος ὀδονταλγούντων (249).
6.Νικηφόρου καὶ Γενναδίου τῶν ἐν Μπάζε μοναχῶν (1557 καὶ 1516).
7.Σίου (Shio) τοῦ ἐν Μγκβὶμ Γεωργίας (6ος αἰών) (ΡΔ) (Γε).
8.᾿Ιννοκεντίου τοῦ ᾿Ιρκοὺτσκ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1805) (Ρ).
9.Παγκρατίου ἱεράρχου, τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ).
10.Αἰμιλιανοῦ καὶ Μπραχίου τῶν ἐν Τουρώνῃ (Toues) Γαλατίας (Γαλλίας) (6ος αἰών) (Α) (Κ).
11.Τέϊλο ᾿Επισκόπου Λάνταφ Οὐαλλίας (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
12.Βυργάρδου ᾿Επισκόπου Φυτουπόλεως (Würtzburg) Γερμανίας (752) (Ρμ).