8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος (319).
2.Ζαχαρίου προφήτου (520 π.Χ).
3.Μάρθας, Μαρίας καὶ Λυκαρίωνος μαρτύρων (Ε) (Α).
4.Νικηφόρου καὶ Στεφάνου μαρτύρων.
5.Φιλαδέλφου καὶ Πολυκάρπου μαρτύρων.
6.Μακαρίου ᾿Επισκόπου Πάφου (Ε).
7.Περγέτου.
*
8.Κονίτου ἐν ᾿Αλεξάνδρειᾳ μάρτυρος (249).
9.᾿Αγαθαγγέλου ᾿Επισκόπου Δαμασκοῦ τοῦ ἐξ ῾Εβραίων (435) (Α).
10.Σάββα τοῦ Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1268-1269) (Σ) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Ιωάννου καὶ Βασιλείου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (ΡΔ).