4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Ισιδώρου Πηλουσιώτου (436-440).
2.Νικολάου Στουδίτου ὁμολογητοῦ (868).
3.᾿Αβραὰμ ᾿Επισκόπου ᾿Αρβήλων ᾿Ασσυρίας (᾿Ιράκ)(344-347).
4.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Εἰρηνουπόλεως (4ος αἰών).
5.᾿Ιασίμου Θαυματουργοῦ.
6.Θεοκτίστου μάρτυρος.
7.Νικήτα τοῦ ἐκ Πυθίοις (Γεδεών, Βυζ. ἑορτολογίου σελ. 69)
*
8.Φιλέα ἐκ Θμούϊδος καὶ Φιλορόμου μαρτύρων.
9.᾿Αντωνίου νεομάρτυρος ἐν Καρυαῖς (1516) (Α).
10.Εὐτυχίου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ (304) (Ρ).
11.᾿Ιωσὴφ ᾿Αλεουτίου μάρτυρος (῾Εορτ. ᾿Αλάσκας).
12.᾿Ιωσὴφ Χαλεπίου νεομάρτυρος (1686) (Αρ) (Α).
13.Εὐαγρίου Μγκβιμέλι (Γε) (Α).
14.᾿Ιαδώρου καὶ ᾿Ισιδώρου μαρτύρων (249-251).
15.Κυρίλλου τῆς Νέας-Λίμνης μοναχοῦ Νοβογιέρσκ, (Νόβγκοροντ) (1532) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
16.Γεωργίου (Γιούρι) πρίγκηπος Βλαδίμιρ (1238) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
17.᾿Αβραὰμ καὶ Κόπριος μοναχῶν Πετσέγκα (15ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
18.᾿Αλντάτου (Aldate), ἱερομάρτυρος ἐν Γκλούτσεστερ ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).