27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁμολογητοῦ (750).
2.Γελασίου τοῦ Κωμωδοῦ μάρτυρος ἐν ῾Ηλιουπόλει (297).
3.Θαλελαίου μοναχοῦ ἐκ Συρίας (460).
4.Στεφάνου ἐν ᾿Αρματίῳ Κωνσταντινουπόλεως (614).
5.Νισίου μάρτυρος.
*
6.᾿Ασκληπιοῦ καὶ ᾿Ιακώβου ἐν Συρίᾳ μοναχῶν.
7.Τιμοθέου Καισαρείας μοναχοῦ.
8.᾿Ηλιοὺ Τραπεζουντίου νεομάρτυρος (Ε).
9.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Χρονίου.
10.Μακαρίου ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων (333) (Ρ).
11.Σίμωνος Κυρηναίου τοῦ ἄραντος τὸν Σταυρόν του Κ.Η.Ι.Χ. (Α) (Λεξιονάριον Παρίσι Β.Ν. ης. 282 (19ος αἰών).
12.Τίτου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1190).
13.Τίτου τοῦ στρατιώτου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
14.Πιτιρὶμ ᾿Επισκόπου Ταμπὼφ (1698).
15.Λεάνδρου ᾿Επισκόπου Σεβίλλης ῾Ισπανίας (Α) (Κατ᾿ ἄλλους ἐκοιμήθη τῇ 13/3).
16.Ραφαὴλ τοῦ Σύρου ᾿Επισκόπου Μπρούκλιν (1915), (Α) (Αρ) (Πατρ. ᾿Αντιοχείας Σάββατο πρὸ 8/11).