25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (876).
2.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Δριζιπάρᾳ.
3.Ρηγίνου ᾿Επισκόπου Σκοπέλου (355).
4.᾿Αντωνίου μάρτυρος.
5.Θεοδώρου τοῦ διὰ Χριστοῦ σαλοῦ.
6.Μαρκέλλου ᾿Επισκόπου ᾿Απαμείας ἐν Συρίᾳ.
*
7.Παφνουτίου ἐν Κεφαλᾷ μοναχοῦ (4ος αἰών) (Ρ).
8.᾿Εράσμου μοναχοῦ (4ος αἰών).
9.Πελαγίας, μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ.
10.Δούλης, μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ.
11.Θεοδοσίας, μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ.
12.᾿Αλεξάνδρου καὶ ῾Υπατίου μαρτύρων ἐν Μαρκιανουπόλει (ΡΔ).
13.Βαλμπούργκας μοναχῆς ἐν Γερμανίᾳ (Χαϊντενχάϊμ) (779) [καὶ μὲ ῞Αγιο Βονιφάτιον Γερμανίας στὶς 5/6].