16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Παμφίλου ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βαλεντίου διακόνου, Παύλου, Σελεύκου, Πορφυρίου, ᾿Ιουλιανοῦ, Θεοδούλου, ᾿Ηλία, ῾Ιερεμίου, ῾Ησαΐου, Σαμουὴλ καὶ Δανιὴλ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (307-309).
2.Μαρουθᾶ ᾿Επισκόπου Μαρτυρουπόλεως Μεσοποταμίας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (422).
3.Φλαβιανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
4.Φλαβιανοῦ ᾿Ερημίτου.
*
5.Μαρίας ἐν Βιζύῃ (Θράκης) (Α).
6.Ρωμανοῦ ᾿Αθωνίτου νεομάρτυρος (1694).
7.Μακαρίου Μόσχας ἀποστόλου τῶν ᾿Αλτάϊ (1926) (ΡΔ).
8.᾿Ηλιού (Χερβερούκιν) νεοϊερομάρτυρος (1934) (ΡΔ).
9.Πέτρου (Λαγκώφ) νεοϊερομάρτυρος (1931) (ΡΔ).