15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Ονησίμου ἐκ τῶν Ο΄ (109).
2.Εὐσεβίου ἐν Συρίᾳ ᾿Ερημίτου (5ος αἰών).
3.Μαΐωρος ἢ Μάζορος, μάρτυρος ἐν Γάζῃ (304).
*
4.Θεογνίου ᾿Επισκόπου Βεθελίας ἢ Βητυλίας (κατ’ ἄλλους 8/2 Analecta Bollentiana καὶ Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων 2008).
5.᾿Ιωάννου ἐν Θεσσαλονίκῃ νεομάρτυρος.
6.᾿Ανθίμου τοῦ ἐν Χίῳ (1960) (Α) (Ε).
7.Παφνουτίου μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ).
8.Δαλματίου μοναχοῦ ἐν Σιβηρίᾳ ἱδρυτοῦ ῾Ιερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (1697) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.῎Οσγουϊ (Oswy) βασιλέως Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (670) (Κ) (ΡΔ).
10.Φαυστίνου καὶ ᾿Ιωβίτου μαρτύρων (120) (Ρμ).
11.Λουκᾶ Καλαβρίας (Μεσσίνα) (12ος) (Οἰκ. Πατριαρχ.).