11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Βλασίου Σεβαστείας ἱερομάρτυρος (316).
2.Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης (867).
3.Γεωργίου Σερβίας νεομάρτυρος (1515).
*
4.Λουκίου ἱερομάρτυρος ᾿Αδριανουπόλεως Θράκης (348).
5.Βλασίου ἱερομάρτυρος Νεοφανοῦς καὶ θαυματουργοῦ ᾿Ακαρνᾶνος.
6.Βσέβολοντ (Γαβριὴλ τῷ βαπτίσματι) πρίγκηπος τοῦ Πσκόφ (1138).
7.Δημητρίου τοῦ Πριλούκι μοναχοῦ (Βολόγκντα) (1392) (Ρ) (ΡΔ).
8.Γκομπνάϊτ ἡγουμένης Μπαλλιρούρνεε, Κόρκ, ᾿Ιρλανδίας (5ος αἰών) (Κ).
9.Γκάεντμον μοναχοῦ ἐν Γουάϊτμπυ (680) (Κ).
10.Βικτωρίας, Σατουρνίνου, ῾Εμερίτου, Μαρίας, Δατίμου, Φηλικητάτης, ᾿Αμπελίου, Θέκλας, Ρογιαζιάνου σὺν ῾Ιλαρίωνι τῷ παιδίῳ, μαρτύρων ἐν ᾿Αφρικῇ (304) (Ρμ).
11.Κοίμησις Σίμωνος, ᾿Αρχιεπισκόπου Σαγκάης καὶ Πεκίνου. (1933) (ΡΔ).