8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γενέσιον τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.
2.Ρούφου καὶ Ρουφιανοῦ μαρτύρων.
3.Σεβήρου, μάρτυρος.
4.᾿Αρτεμιοδώρου, μάρτυρος.
*
5.᾿Αθανασίου Θεσσαλονίκης, νεομάρτυρος (1774).
6.Σωφρονίου, ᾿Επισκόπου ᾿Αχθαλείας ᾿Ιβηρίας (18ος αἰών).
7.᾿Αμφιλοχίου ἡγουμένου Παγκαράτι Μολδαβίας (1570) (Α).
8.᾿Ιωάννου καὶ Γεωργίου ἐν Γεωργίᾳ ὁμολογητῶν (Α) (Γε).
9.Σεραπίωνος, τοῦ ἐν Σπάσο-ελεάζαρ, (Πσκόφ) μοναχοῦ (1481) (Ε) (ΡΔ) (Α). Τοῦ ἐκ Ταρτοῦ ᾿Εσθονίας.
10.Λουκιανοῦ, ἡγουμένου τοῦ ᾿Αλεξανδρὼφ (Περεγιασλάβλ) (1655) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
11.᾿Αρσενίου, ἡγουμένου τοῦ Κόνιεβιτς (1447).
12.᾿Αλεξάνδρου (Γιάκομπσον) νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1930) (ΡΔ).
13.῎Ινα Βασιλέως Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
14.᾿Εθελβούργας βασιλίσσης Γουέσσεξ (Wessex) (8ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).