7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Προεόρτια γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.
2.Σώζοντος μάρτυρος (304).
3.Εὐόδου καὶ ᾿Ονησιφόρου, ᾿Αποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (66 … 67).
4.Εὐψυχίου, μάρτυρος (2ος αἰών).
5.Λουκᾶ τοῦ ἐν Λυκαονίᾳ, μοναχοῦ (975).
*
6.Πέτρου τοῦ εὐσεβοῦς, μοναχοῦ.
7.Κασσιανῆς ὑμνογράφου ἢ Κασσίας (9ος αἰών).
8.᾿Ιωάννου, ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1186) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
9.Μακαρίου, τοῦ ἐν Κάνεφ, μοναχοῦ καὶ μάρτυρος (1678) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
10.Σεραπίωνος Σπασο-ελεάζαρ (1481) (Ρ).
11.᾿Αμφιλοχίου ἐν Πιγκαράτι Ρουμανίας (1570) (ΡΔ) (Ρο).
12.Μακαρίου της ῎Οπτινα (1860).
13.᾿Ιωάννου (Μασλόφσκυ) νεοϊερομάρτυρος (ΡΔ).
14.Κλοδοάλδου ἢ Κλοὺ (Cloud) ἡγουμένου Νοζάρ, Σηκουάνα (Παρισίων) (560) (ΡΔ), (Γ).
15.Ρένας παρθενομάρτυρος ἐν Γαλλίᾳ (251) (Ρμ).