5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου, πατρὸς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ᾿Ελισάβετ μητρὸς αὐτοῦ (1ος αἰών).
2.᾿Αβδᾶ ἢ ᾿Αβίδου, ᾿Επισκόπου Χόρσμιδ (Περσία), ἱερομάρτυρος (5ος αἰών).
3.Μεδίμνου, Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 77 μαρτυρησάντων (370).
*
4.Θαθουὴλ καὶ Βεβαίας, μαρτύρων (Α) (361-363) (᾿Αποστ. Διακονία 4/9).
5.Σαρβέλου ᾿Εδέσσης, Ραΐδος ᾿Αλεξανδρείας, ᾿Ιουβεντίνου καὶ Μαξίμου μαρτύρων (ΡΔ).
6.Γκλὲμπ Ρωσσίας (Δαβὶδ ἐν τῷ βαπτίσματι), μάρτυρος (1051) (ΡΔ).
7.᾿Αθανασίου τοῦ Μπρέστ-Λιτόβσκ, ἱερομάρτυρος τοῦ ἐκ Βίλνας Λιθουανίας (1648) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
8.῎Αλτο τοῦ ἐν Σκωτίᾳ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
9.Βερτίνου ἡγουμένου μονῆς Σιθίου Β. Γαλλίας (698) (Ρμ).
10.Βενιαμὶν διακόνου ἱερομάρτυρος ἐν Περσίᾳ (418-424) καὶ 31/3, 13/10.
11.Βόριδος Ρωσσίας (Δαβίδ ἐν τῷ βαπτίσματι), πριγκήπου μάρτυρος και 24/7, 2/5 (᾿Ανακομιδή).