8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Πελαγίας τῆς πόρνης (᾿Αντιόχεια) (303).
2.Πελαγίας παρθένου (457).
3.Ταϊσίας τῆς πόρνης τῆς Αἰγυπτίας (4ος αἰών).
*
4.Φιλίππου ᾿Επισκόπου Γορτύνης Κρήτης (Κρητικὸν Πανάγιον)
5.᾿Ιωάννου Προύσης νεομάρτυρος (13ος-14ος αἰ) (Α).
6.Νικολάου Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (1030) (Α).
7.᾿Ιγνατίου νεομάρτυρος μοναχοῦ τοῦ Βουλγάρου (῎Αθως) (1814).
8.᾿Αμβροσίου Μονῆς Στύλου ᾿Ιταλίας (11ος) (Οἰκ. Πατρ.).
9.Τρύφωνος ἡγουμένου τῆς Βυάτκας (1612) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αντωνίου ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ (1232).
11.Δοσιθέου ἡγουμένου τοῦ Βερχνεοστρὼφ (Πσκόφ) (1482) (Α) (Ρ) (ΡΔ).