6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Θωμᾶ ᾿Αποστόλου (1ος αἰών).
2.Μακαρίου τῆς Κίου νεομάρτυρος (1590).
3.᾿Ερωτηΐδος νεομάρτυρος τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ.
*
4.Κενδέα τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ τελειωθέντος (Α) (ΡΔ).