5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Χαριτίνης μάρτυρος (304).
2.Μαμέλχθης μάρτυρος τῆς ἐν Περσίᾳ (344).
3.Κοσμᾶ μάρτυρος τοῦ ἐν Βιθυνίᾳ.
*
4.᾿Ιωάννου Μαυρόποδος Μητροπολίτου Εὐχαΐτων.
5.Εὐδοκίμου ὁσίου τοῦ ἐν Βατοπεδίῳ.
6.Μεθοδίας ὁσίας τῆς Κιμώλου (1908).
7.Διονυσίου ἱερομάρτυρος Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (264-265).
8.Σύναξις Μητροπολιτῶν Μόσχας Πέτρου, ᾿Αλεξίου, ᾿Ιωνᾶ, Φιλίππου, ῾Ερμογένους, ᾿Ιννοκεντίου Βενιαμίνωφ καὶ Τύχωνος (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Βαρλαὰμ ἀναχωρητοῦ τοῦ Χιρόϊσκ (1846).
10.Γρηγορίου (Γκρίγκολ) ἀρχιμανδρίτου Χάντρζας (Κλαρζέτης) τῆς Γεωργίας (861) (ΡΔ) (Γε).
11.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Κινέσμας ἱερομάρτυρος (1945).
12.Δαμιανοῦ τοῦ ἰαματικοῦ (1071), ῾Ιερεμίου (1070) καὶ Ματθαίου (1085) τῶν διορατικῶν τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1071) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.Χαριτίνης πριγκιπίσσης τῆς Λιθουανίας τῆς ἐν Νόβγκοροντ τελειωθείσης (1281) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Απολλιναρίου ᾿Επισκόπου Βαλεντίας (520) (Ρμ).
15.Κοίμησις ῾Αγνῆς μοναχῆς, πριγκηπίσσης ῎Αννης ᾿Ορλόβα-Σεσμένσκαγια τῆς Ρωσσίας (1848).