4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.῾Ιεροθέου ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου ᾿Αθηνῶν.
2.Δομνίνης, Βερενίκης καὶ Προσδόκης μαρτύρων τῶν ἐν Συρίᾳ (305306).
3.Αὐδάκτου καὶ Καλλισθένης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ, μαρτύρων (4ος αἰών).
4.᾿Αμμοῦν μοναχοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (350).
5.Πέτρου Καπιτωλίας μάρτυρος (3ος 4ος αἰών).
6.Φαύστου, Γαΐου, Εὐσεβίου καὶ Χαιρήμονος διακόνων-μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ( 3ος αἰών).
*
7.Παύλου τοῦ ἁπλοῦ (340).
8.Θεοδώρου τοῦ ἐν Ταμασσῷ Κύπρου (Α).
9.᾿Ιωάννου Λαμπαδιστοῦ ἐν Κύπρῳ (10ος αἰών) (Α).
10.Θεοδώρου Α΄ Πατρ. ᾿Αντιοχείας (774) (Α) (Αρ).
11.Βλαδιμήρου Γιαροσλάβιτς πρίγκηπος Νόβγκοροντ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ῎Αννης τῆς Σουηδῆς (1052 ἢ 1050) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.῾Ελλαδίου, ᾿Ονησίμου καὶ ᾿Αμμοῦν τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος13ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.Στεφάνου Στυλιάνοβιτς καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ ᾿Ελισάβετ ἐν Σερβίᾳ (1515) (Σ) (Α).
14.Γουρία, πρώτου ᾿Αρχιεπισκόπου τοῦ Καζάν (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1595) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
15.Σύναξις πάντων τῶν ἐν Καζὰν ἁγιασθέντων.
16.Βαρσανουφίου ᾿Επισκόπου Τβὲρ τοῦ ἐκ Καζάν (1575) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
17.Πέτρου Μιχούριν Τοῦ ἐν Σιβηρίᾳ τοῦ νέου (1820) (ΡΔ) (Ρ).
18.Εὐδεμὸζ Καθολικοῦ Γεωργίας ἱερομάρτυρος (1642) (ΡΔ) (Γε).
19.῎Εντουϊν τοῦ βασιλέως τῆς Νορθουμβρίας ᾿Αγγλίας (7ος αἰών).
20.Κανδίδας, μαθητρίας ᾿Απ. Πέτρου (1ος αἰών).