22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Αβερκίου ᾿Ισαποστόλου ᾿Επισκόπου ῾Ιεραπόλεως (167).
2.Μαξιμιλιανοῦ, ᾿Ιαμβλίχου, Μαρτινιανοῦ, Διονυσίου, ᾿Αντωνίου, ᾿Εξακουστοδιανοῦ καὶ ᾿Ιωάννου ῾Αγίων ἑπτὰ Παίδων ἐν ᾿Εφέσῳ (250).
3.᾿Αλεξάνδρου, ῾Ηρακλείου, ῎Αννης, ᾿Ελισάβετ, Θεοδότης καὶ Γλυκερίας μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών).
*
4.Ζαχαρίου μάρτυρος καὶ μοναχοῦ.
5.Ρούφου ἀσκητοῦ.
6.Λὼτ ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
7.Γρηγορίου ᾿Επισκόπου Μεθώνης ἱερομάρτυρος (1825) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
8.Θεοδώρου καὶ Παύλου ἡγουμένων τῶν ἐν Ροστὼβ (1409).
9.Δονάτου ᾿Επισκόπου Φιεζόλε Φλωρεντίας σὺν ᾿Ανδρέᾳ διακόνῳ ᾿Ιρλανδῶν. (876 καὶ 886) (Κομοδάτου Χρ. Οἱ ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν νήσων).
10.῾Υπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Καζάν. ᾿Ανάμνησις τῆς θαυματουργοῦ ἀπελευθερώσεως τοῦ Καζὰν ἐκ τῶν Πολωνῶν τῷ 1612.