20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος (362).
2.᾿Εβόη καὶ ᾿Ενόη, Ζεβινᾶ, Γερμανοῦ, Νικηφόρου, ᾿Αντωνίου καὶ Παρθένου Μαναθοῦς, μαρτύρων.
3.Ματρώνης ἀσκητρίας τῆς Χιοπολιτίσσης.
4.Γερασίμου τοῦ Νέου ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (᾿Ανακομιδή) (1579).
*
5.Ζεμπινᾶ μάρτυρος τοῦ ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης.
6.᾿Ανδρονίκου μάρτυρος τοῦ Κρητὸς (767) (Α).
7.᾿Ιγνατίου νεομάρτυρος, Βουλγάρου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1814).
8.Γρηγορίου ᾿Επισκόπου ῾Ηρακλείας τοῦ Θαυματουργοῦ (Καλλίδη) (Ε) [᾿Αναγνώρισις ὑπὸ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως].
9.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Τραπεζοῦντος (τοπικὸς ἅγιος μὲ ἀσματικὴ ἀκολουθία, 1922) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
10.᾿Αρτεμίου τῆς Βέρκολα (1545) (ΡΔ).
11.᾿Ιωνᾶ ᾿Επισκόπου Μαντζουρίας (1922) (ΡΔ) (᾿Ανακομιδή).
12.Νικολάου (Λιουμπομούντρωβ) νέου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Λάρσκογιε τοῦ Γιαροσλὰβ μαρτυρήσαντος (1918) (ΡΔ).
13.῎Ακκα ᾿Επισκόπου τοῦ Χέκσαμ ᾿Αγγλίας (740) (ΡΔ)
14.Καπρασίου ἱερομάρτυρος (4ος αἰὼν) (Ρμ).
15.Κάνδιδας παρθενομάρτυρος Καρθαγένης (300) (Ρμ).