19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιωὴλ προφήτου.
2.Βάρου ἢ Οὐάρου, μάρτυρος καὶ τῶν πέντε μοναχῶν σὺν αὐτῶν μαρτύρων (307) (῎Αθ) (ΡΔ).
3.Σαδὼκ ἱερομάρτυρος τοῦ Πέρσου καὶ τῶν 128 σὺν αὐτῷ μαρτύρων (342).
4.Φήλικος (Φέλιξ) καὶ Εὐσεβίου μαρτύρων (Α).
5.Λεοντίου τοῦ Φιλοσόφου τοῦ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ῾Αγίου Σάββα.
6.᾿Ιωάννου τῆς Ρίλας τοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ (1238) (Α) (Ρ) (Β) (ΡΔ).
7.᾿Ιωάννου ἱερέως τῆς Κρονστάνδης τοῦ θαυματουργοῦ (1908) (Α) (Ρ) (ΡΔ) [᾿Επέτειος ἀναγνωρίσεως ἁγιότητος τῷ 1964].
*
8.Κλεοπάτρας καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς (327) (Ε) (Ρ).
9.Γαβριήλ, ἡγουμένου τῆς Σκήτης Προφήτου ᾿Ηλιοὺ ἐν ῎Αθῳ (1901).
10.Προχόρου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Σκοπίοις (Ψινίᾳ) Σερβίας (Α).
11.᾿Αλεξίου (Σταυρόφσκυ) νεοϊερομάρτυρος τοῦ Ρώσσου (1918) (ΡΔ).
12.Μνάσωνος ᾿Επισκόπου Κύπρου ἱερομάρτυρος (Κυπρ. ῾Εορτολόγιον) (στὸ Ε 18/10).
13.Νικολάου ἐν Ντβάλι (Γεωργίας) (1314) (Α) (ΡΔ) (Γε).
14.Φραϊντσγουάϊντ, ἡγουμένης τῆς ἐν ᾿Οξφόρδῃ (735) (Κ) (ΡΔ).