13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Κάρπου, Παπύλου, ᾿Αγαθοδώρου καὶ ᾿Αγαθονίκου ἐν Περγάμῳ (251).
2.Φλωρεντίου μάρτυρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
3.Βενιαμὶν μάρτυρος διακόνου ἐν Περσίᾳ (421-424).
4.Διοσκόρου μάρτυρος.
5.Νικήτα ὁμολογητοῦ τοῦ ἐν Παφλαγονίᾳ (838).
6.᾿Αντιγόνου μάρτυρος.
7.Χρυσῆς νεομάρτυρος (ἢ Ζλάτα) τοῦ Μεγκλὶν Βουλγαρίας (1795) (Σ) (Β) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
*
8.Μελετίου Πηγᾶ Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας).
9.᾿Ιακώβου τῆς Χαματούρα (Λιβάνου) ἱερομάρτυρος (Α) Αρ).
10.Βενιαμὶν τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Αντωνίου Μητροπολίτου Χκάντιντι Γεωργίας (1815) (ΡΔ) (Γε).
12.Ζερὸ ἢ Γεράλδου (Gerauld) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
13.Βαναντίου τῆς Τουρώνης (Γαλλίας) (400) (Γ).
14.Λουκᾶ τῆς Ντεμέντα Κτίτορος Μονῆς Καρμπόνε (᾿Ιταλίας) (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).