12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Πρόβου, Ταράχου καὶ ᾿Ανδρονίκου μαρτύρων (304)
2.Δομνίνης ἢ Δομνίκης μάρτυρος (286).
3.᾿Αναστασίας παρθενομάρτυρος τῆς Ρωμαίας.
4.Θεοδότου ᾿Επισκόπου ᾿Εφέσου.
5.῾Εβδομήκοντα μαρτύρων.
6.Μαλφέτα ἢ Μαλφεθᾶ μάρτυρος.
7.᾿Ανθίας μάρτυρος.
8.᾿Ιουβεντίνου καὶ Μαξίμου μαρτύρων.
9.᾿Ιάσονος ᾿Επισκόπου Δαμασκοῦ.
10.᾿Ανδρομάχου καὶ Διοδώρου μαρτύρων.
*
11.Θεοσεβίου τοῦ ἐν ᾿Αρσινόῃ Κύπρου, ἀσκητοῦ.
12.Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου (μετάθεσις ἐκ τῆς ΙΒ΄ Μαρτίου λόγῳ Τεσσαρακοστῆς) (1021).
13.Τοῦ ῾Αγίου Ληστοῦ τοῦ ἐν τῷ Παραδείσῳ. (Α) (ΡΔ).
14.Κοσμᾶ τοῦ ὑμνογράφου ᾿Επισκόπου Μαϊουμᾶ (787).
15.᾿Αμφιλοχίου (1452).
16.Σύναξις ἁπάντων τῶν ᾿Αθηναίων ῾Αγίων (ἀπὸ ἀρχῆς ἕως 2000) (᾿Αρχιεπισκοπὴ ᾿Αθηνῶν).
17.᾿Επικτήτου, θαυματουργοῦ ἐν Κύπρῳ (τοπικὸς ἅγιος) (Α).
18.᾿Αμφιλοχίου, Μακαρίου, Ταρασίου καὶ Θεοδοσίου τῶν ἐν Γκλουτσεέσκ ἢ Γκλουτσίσκα (Βολόγκντα) (15ος αἰών) (Α) (ΡΔ).
19.᾿Εντουΐν βασιλέως καὶ μάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (633) (Κ) (ΡΔ).
20.Γουΐλφριντ ἢ Οὐϊλφρίδου ᾿Αρχιεπισκόπου τῆς ῾Υόρκης (709) (Κ) (ΡΔ).
21.Μαρτίνου ᾿Επισκόπου Τουρώνης Γαλλίας (400) (ΡΔ) [στὸ Ε στὶς 12/11].
22.᾿Εξυπερίου (Exupery) ἐν Γαλλίᾳ ᾿Επισκόπου Τολώσης (Touloyse) ἐκ Βουρδιγάλλων (Bordeaux) (415) [ἑορτάζεται εἰς τὴν Δύσιν στὶς 28/9] (Γ).