30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ανδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου (62).
2.Φρουμεντίου ᾿Επισκόπου ᾿Αβησσυνίας (Αἰθιοπίας) (380).
*
3.᾿Αλεξάνδρου, ᾿Επισκόπου Μηθύμνης.
4.᾿Ιωάννου ᾿Αντιοχείας μεγαλομάρτυρος (Α) (Αρ).
5.Πέτρου καὶ Σαμουὴλ Καθολικῶν Γεωργίας (5ος αἰ.) (Α) Γε).
6.Τουντγουὼλ (Tudwall) ᾿Επισκόπου ἐν Οὐαλλίᾳ καὶ Βρεττανίᾳ (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
7.Βαχτὰγκ Γκοργκασάλι, βασιλέως Γεωργίας (5ος αἰών) (Γε).