27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιακώβου τοῦ Πέρσου, μεγαλομάρτυρος (421).
2.Πινουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου, μοναχοῦ (4ος αἰών).
3.Ναθαναήλ, ἀναχωρητοῦ ἐν Νιτρίᾳ (6ος αἰών).
*
4.Μωϋσέως, τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ ἀναχωρητοῦ.
5.Ρωμανοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ ἐν Κιλικίᾳ (5ος αἰών).
6.Παλλαδίου Θεσσαλονίκης (6ος-7ος αἰών).
7.᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Ράξῳ (Κρητικὸν Πανάγιον).
8.Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καὶ Γερασίμου (Κρητικὸν Πανάγιον).
9.Θεοδοσίου τοῦ Τυρνόβου, Βουλγαρίας (1362) [καὶ 17/2].
10.᾿Ιακώβου ᾿Αρχιεπισκόπου Ροστὼβ τοῦ θαυματουργοῦ (1392).
11.Διοδώρου (Δαμιανοῦ) μοναχοῦ τοῦ ὄρους ῾Αγίου Γεωργίου, (Σολόφκυ) (1633) (ΡΔ) (Ρ).
12.Βσέβολοντ (Γαβριήλ) ἐν Πσκόβ. (᾿Ανεύρεσις ἱερῶν λειψάνων) (1192).
13.Δέκα ἑπτὰ μοναχῶν μαρτύρων ἐν ᾿Ινδίᾳ (4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
14.Μαξίμου τοῦ ἐκ Προβηγκίας ᾿Επισκόπου Ρηγίου (462) (Ρμ).
15.᾿Ανδρέου ᾿Ογκορόντνικωφ τοῦ ἐν Σιμπίρσκ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1841) (ἀνακήρυξις 1998).