25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Αἰκατερίνας μεγαλομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ (305-313) (Ε) (Α) (στὸ Ρ, 24/11 ὡς εἶχεν ἕως τοῦ 16ου αἰῶνος, ὅτε μετεφέρθη ὑπὸ Σιναϊτῶν).
2.Αὐγούστης τῆς βασιλίσσης, Πορφυρίου καὶ 200 στρατιωτῶν (305).
3.Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Καππαδόκου (3ος αἰών), (κατὰ τὸ Ρω 24/11.
4.Πέτρου τοῦ ῾Ησυχαστοῦ (429) (συμπίπτει μὲ τὸν Πέτρον Γαλατίας 1/2 καὶ 9/10).
5.῾Εξακοσίων ἑβδομήκοντα ἀνωνύμων μαρτύρων.
*
6.Παύλου (Φλορένσκυ) Ρώσσου νεομάρτυρος (1937) (ΡΔ).