21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εἰσόδια τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.
*
2.Χριστοδούλου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (10ος αἰ) (Α) (Αρ).
3.Γιαροπόλκ (Πέτρου, μετὰ βάπτισιν), πρίγκηπος τοῦ Βλαδιμὶρ ἐν Βολυνίᾳ (1086) (ΡΔ) (εἰς τὸ (Α) στὶς 22/11).
4.᾿Αλεξάνδρου, ἱερέως καὶ νεομάρτυρος ἐν Νέᾳ ῾Υόρκῃ (1937) (ΡΔ).
5.Κολομπὰν τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ, ἡγουμένου τοῦ Λυξέϊγ (Luxeuil) Γαλλίας (615) (ΡΔ) (σὲ ἄλλους 23/11).
6.Παύλου Ἀνσίμωφ νεοϊερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ νεομαρτύρων, Ἀρχιερέως Σεραφείμ, Ἀντωνίου πρεσβυτέρου και λοιπῶν χιλιάδων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ Μπούκοβο τῆς Μόσχας ἀναιρεθέντων (1937) (Πατριαρχεῖον Μόσχας 2005).
7.Κοίμησις ᾿Ιακώβου Τσαλίκη Ι. Μ. Δαβὶδ Εὐβοίας (1991)