18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Πλάτωνος, μάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αγκύρᾳ (306).
2.Ρωμανοῦ διακόνου μάρτυρος καὶ ἁγίου Νηπίου ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (4ος αἰών) (Α).
3.Ρωμανοῦ καὶ τοῦ ἁγίου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ νέου Βαρούλα, μαρτύρων (303) (ΡΔ) (ἴσως ἴδιος μὲ ἀνωτέρω).
4.Ζακχαίου διακόνου καὶ ᾿Αλφαίου ἀναγνώστου μαρτύρων (303) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
5.᾿Αναστασίου τοῦ ἐν ᾿Ηπείρῳ νεομάρτυρος (1750).
*
6.Δανιὴλ τοῦ ἐκ Τούρκων προσηλύτου τοῦ νεομάρτυρος (1750)
7.Θωμᾶ ᾿Εμέσης (6ος αἰ) (Α) (Αρ).
8.Μὰβς (Mawes) ᾿Επισκόπου Κορνουάλλης καὶ Βρεττανίας (5ος αἰών).
9.῍Ωντ (Aude) ἀββᾶ τοῦ Κλυνύ (Cluny) ἐν Γαλλίᾳ (942) (Γ).
10.῾Ελένης Νεβότσκινα, ἡγουμένης Μονῆς Νοβοντέβιτσι ἐν Μόσχᾳ (1547) (Ρ) (Α).