17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ Θαυματουργοῦ (266270).
2.Λαζάρου τοῦ Ζωγράφου (857) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
3.Γενναδίου καὶ Μαξίμου πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
4.Λογγίνου ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
5.᾿Ιωάννου τοῦ Δερμοκαΐτου ἀσκητοῦ.
6.Γενναδίου τοῦ Βατοπεδινοῦ ἀσκητοῦ.
7.Ζαχαρίου τοῦ μπαλωματῆ (Ε).
*
8.Βασιλείου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Χαμὰθ (Αἰμάθ) ᾿Επιφάνεια τῆς Συρίας ἐπὶ Νουμεριανοῦ μαρτυρήσαντος (282). Παλαιστινο-Γεωργιανὸ ἡμερολόγιο Σινᾶ καὶ ἱερωνυμικὸν μαρτυρολόγιον (20/11).
9.᾿Ιουστίνου.
10.Γόβρωνος ἢ Μιχαὴλ μετὰ τὴν βάπτισιν τοῦ ἐν Γεωργίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 133 στρατιωτῶν μαρτύρων (914) .
11.Νίκωνος τοῦ Ραντονέζ, μοναχοῦ, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Σεργίου (1426).
12.᾿Αρεδίου ἡγουμένου ἐν Λιμόζῃ (Limoges) Γαλατίας-Γαλλίας (591) (Γ) (ΡΔ) (Κ).
13.Βουλφολαΐκ τοῦ στυλίτου ἐν Τριὲρ Γαλατίας (Γαλλίας) (Γ) (ΡΔ) (Κ).
14.Χίλντας ἡγουμένης τοῦ Χουάϊτμπυ (Whitby) (360) (Α) (ΡΔ) (Κ).
15.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου Τουρώνης (Tours) Γαλατίας (Γαλλίας) (594) (Γ) (ΡΔ) (Κ).
16.Βικτωρίας καὶ ᾿Ακισκόλου ἀδελφῶν μαρτύρων ἐν ῾Ισπανίᾳ (304).