16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Ματθαίου ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
*
2.Σεργίου Μαλοπινέγκα μοναχοῦ (1585) (Α) (ΡΔ).
3.Φουλβιανοῦ πρίγκηπος τῆς Αἰθιοπίας (Ματθαίου μετὰ τὴν βάπτισιν) ὑπὸ Ματθαίου ἀποστόλου βαπτισθέντος (1ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
4.᾿Ιφιγενείας (Μικρὸν Εὐχολόγιον τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1956).
5.Λουβουΐνου (Lubuinus) ᾿Αγγλοσάξωνος ἱεραποστόλου (773) (Κ).