15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ ᾿Αβίβου μαρτύρων (299, 306, 322).
2.Κουϊντιανοῦ, ᾿Επισκόπου Σελευκείας.
3.᾿Ελπιδίου, Μαρκέλλου καὶ Εὐστοχίου μαρτύρων ἐπὶ ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ ᾿Αποστάτου (361).
4.Δημητριανοῦ μάρτυρος (307).
5.Θωμᾶ Β΄ τοῦ Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (Ε) (Α).
*
6.Φιλίππου μοναχοῦ τοῦ Ραμπὰγκ (Βολόγκντα) (1457) (ΡΔ).
7.Παϊσίου Βελιτσχόφσκυ, μοναχοῦ ἐν ῎Αθῳ καὶ Μολδαβίᾳ (1794) (ΡΔ).
8.Γερμανοῦ τῆς ᾿Αλάσκας (Α), κοίμησις (1836).
9.᾿Επιφανίου (Τσερνώφ) μοναχοῦ (1994) (᾿Εκκλησία Κατακομβῶν).
10.Μαλούχου ἢ Μαλὸ τοῦ ἐν Βρεττάνῃ τῆς Γαλλίας (621) (Γ) [Στὸ (Κ) καὶ (ΡΔ) τὴν 14/11].