13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (407) [Μετάθεσις ἀπὸ 14/9].
2.Δαμασκηνοῦ μοναχοῦ νεομάρτυρος τοῦ ἁγιορείτου ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσαντος (1681).
*
3.᾿Ανθούσης μητρὸς ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου (Οἰκ. Πατριαρχεῖον) (1928)
4.Μανέθα μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308) (Ρ) (ΡΔ).
5.᾿Αντωνίνου, Νικηφόρου καὶ Γερμανοῦ μαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (308) (Ρ) (ΡΔ).
6.Κουϊντιανοῦ ᾿Επισκόπου Κλερμὸν Γαλατίας (Γαλλίας) (525) (Γ) (ΡΔ).
7.Μπρικίου ἢ Βρισίου ᾿Επισκόπου Τουρώνης Γαλατίας (Γαλλίας) (444) (Γ) (ΡΔ) (Ρμ).
8.Εὐφρασίου ᾿Επισκόπου Κλερμὸν Γαλατίας (Γαλλίας) (Γ) (ΡΔ).