12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου τοῦ ᾿Ελεήμονος, Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (616-620).
2.Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ τοῦ Σιναΐτου (5ος αἰών).
3.᾿Αχιὰ προφήτου (960 π.Χ.).
4.᾿Αρσακίου μάρτυρος.
5.Μαρτίνου, ᾿Επισκόπου Ταρακίνας (᾿Αλβανία).
6.᾿Αντωνίου, Ζεβινᾶ, Γερμανοῦ (Νικηφόρου) καὶ ᾿Ενναθᾶ μαρτύρων (308) ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης.
7.Λέοντος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
8.Νείλου τοῦ μυροβλήτου τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1651).
9.Σάββα Νιγδελίας νεομάρτυρος (1726).
10.Νικολάου τοῦ ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἓξ Μαρμάρων Κωνσταντινουπόλεως νεομάρτυρος (1742).
11.Μαρτίνου ᾿Ελεήμονος ᾿Επισκόπου Φραγκίας (᾿Αποστ. Διακονία) (καὶ 11/11 καὶ ἄλλες ἡμερομηνίες ἀναλόγως ἑορτολογίου).
*
12.Αἰμιλιανοῦ τοῦ Βεργκέτζιο ἐν ᾿Ιβηρίᾳ. (ΡΔ).
13.᾿Ιωάννου τοῦ Ροστὼβ τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1580).
14.᾿Αθανασίου Θοδωρὰν τοῦ Βιχιδίου, Βασιλείου τοῦ Μοκόντι, Γρηγορίου τοῦ Ζάγρα, Βασιλείου τοῦ Τελσίου, τῶν Ρουμάνων μαρτύρων. (᾿Αναγνώρισις 2008) (Ρο).
15.Σύναξις τῶν Ρώσσων νεομαρτύρων τῆς ῎Οπτινα· ᾿Ανατολίου, Βαρνάβα, Δοσιθέου, Νεκταρίου, Νίκωνος, Παντελεήμονος, Βικεντίου καὶ ᾿Ισαάκ (ΡΔ).
16.Λεβουΐνου ἢ Λιεβίνου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Εδιμβούργου Σκωτίας καὶ ἱεραποστόλου ἐν ῾Ολλανδίᾳ (657) (Κ) (ΡΔ) (Ρμ).
17.Μακαρίου (Machar), ᾿Επισκόπου ᾿Αμπερντίην Σκωτίας (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
18.Κάντουαλντρ (Candwaldr) βασιλέως τοῦ Γουὲλς (Welsh) (664) (Κ) (ΡΔ).
19.Μαρτίνου ᾿Επισκόπου Τουρώνης Φραγγίας (397) (Ε) (σὲ ἄλλους 11/11).