30 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου τῆς Κλίμακος (649) [καὶ Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν].
2.᾿Ιωὰδ ἢ ᾿Ιωὴλ προφήτου.
3.᾿Ιωάννου τοῦ Σιωπηλοῦ τοῦ ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ (6ος αἰών).
4.᾿Ιωάννου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων.
5.Εὐβούλης μητρὸς ῾Αγίου Παντελεήμονος (304).
6.Ζαχαρίου νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Κορίνθου (1684).
*
7.Ζωσιμᾶ ᾿Επισκόπου Συρακουσῶν (662) (Ρ).
8.Σωσθένους, ᾿Απολλώ, Κηφᾶ, Καίσαρος καὶ ᾿Επαφροδίτου ἐκ τῶν Ο΄ (Ρ).
9.Σωφρονίου τοῦ ᾿Ιρκούτσκ (1771) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Οσπούργκας παρθένου ἐν Κόβεντρυ ᾿Αγγλίας (1015) (Κ) (ΡΔ).