3 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων (308).
2.Θεοδωρήτου ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυρος.
3.Ζήνωνος καὶ Ζωΐλου.
4.Πιαμοῦν παρθένου (337) καὶ ᾿Αλεξάνδρας ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (Ρ) [εἰς ἄλλους καὶ 23/12].
*
5.᾿Ιωάννου ᾿Οκροπίρι, Καθολικοῦ Γεωργίας (1049) (Γε) (Α).
6.Γκενολὲ ἢ Γκουενολίου (Guingalois) μάρτυρος ἐν Βρεττάνῃ Γαλλίας (ΡΔ) (Α) (Γ).
7.Καλουπὰν ἐν ᾿Ωβέρνῃ (Auvergne) Γαλατίας (Γαλλίας) (576) (ΡΔ) (Γ).
8.Νόννας μητρὸς ἁγίου Δαυΐδ Οὐαλλίας (6ος αἰών) (ΡΔ).
9.Κυνεγόνδης αὐτοκρατείρας Γερμανίας (1040) (Ρμ).