21 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Ιακώβου ᾿Επισκόπου καὶ ὁμολογητοῦ (8ος αἰών).
2.Θωμᾷ Α΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (610).
3.Φιλήμονος καὶ Δομνίνου μαρτύρων ἐν Ρώμῃ.
4.Βυρίλλου ἢ Κυρίλλου ᾿Επισκόπου Κατάνης (2ος αἰών).
5.Σεραπίωνος Σιδωνίτου μοναχοῦ.
*
6.Μιχαὴλ νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Γρανίτσης Εὐρυτανίας ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος τοῦ (1544) (Ε) (ΡΔ).
7.Μαρίας τῆς ἐν Πέργῃ (Λαυρεωτικὸς Κῶδιξ Δ.25)
8.Θεοδότου (Ποσντέγιεφ) ᾿Αρχιεπισκόπου νεοϊερομάρτυρος τοῦ Ρώσσου (1938) (ΡΔ).
9.Σοφρωνίου ἡγουμένου Μονῆς ἁγίου Θεοδοσίου (542) (Α) (Γε).
10.Λουπικίνου ἐρημίτου ὀρέων Γιούρα ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (480) (ΡΔ).
11.῎Εντας ἀναγνωστρίας ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (ΡΔ).
12.Βενεδίκτου (Γ).
13.᾿Ιακώβου ᾿Επισκόπου Κατάνης (730) (Οἰκ. Πατρ.).