17 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Αλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ (411).
2.Θεοστηρίκτου Πελεκητῆς ὁμολογητοῦ.
3.Παύλου τοῦ ὁσιομάρτυρος (Κρητικὸν Πανάγιον).
4.Παύλου μοναχοῦ ὁμολογητοῦ ἐν Κύπρῳ (767).
*
5.Μαρίνου μάρτυρος, στρατιώτου ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (260).
6.᾿Αμβροσίου διακόνου μαθητοῦ Διδύμου (400) (Ρ).
7.Μακαρίου τοῦ ἐν Κολιαζὶν μοναχοῦ τοῦ θαυματουργοῦ (1483).
8.Γαβριὴλ ἱερομάρτυρος ἐν Μτσὺρ Γεωργίας (1802).
9.Πατρικίου ᾿Επισκόπου καὶ Φωτιστοῦ ᾿Ιρλανδίας (461) (Κ) (Γ) (Α) (ΡΔ).
10.Βιθμπούργκας, ἐρημητρίας τῆς ἐν Χόλκχαμ καὶ ᾿Ανατολικοῦ Ντέρεχαμ (743) (Κ) (ΡΔ).
11.Γερτρούδης ῾Ηγουμένης (659) [κατὰ τὸ ΡΔ 12/2].
12.Παγκρατίου παιδομάρτυρος ἐκ Φρυγίας (Ρμ).
13.Λουκᾶ ᾿Αρχιεπισκόπου Κριμαίας ἰατροῦ-καθηγητοῦ ᾿Ιατρικῆς Πανεπιστημίου Τασκένδης (1961) (11/6, ἀνακομιδὴ 17/3).