15 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Αγαπίου, Παϊσίου, Ρωμύλου, ᾿Αλεξάνδρου καὶ Διονυσίου μαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (Ε) (σὺν Πουπλίῳ, Τιμολάῳ καὶ ἑτέρῳ Διονυσίῳ καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ (303) κατὰ τὸ Ρωσσικὸν ἑορτολόγιον).
2.᾿Αριστοβούλου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ καὶ ᾿Επισκόπου Μεγάλης Βρεττανίας (1ος αἰών) (Ε) (Α) (ΡΔ).
3.Νικάνδρου μάρτυρος.
4.Μανουὴλ νεομάρτυρος ἐκ Σφακίων Κρήτης (1792) (Α) (Ε) (ΡΔ).
*
5.᾿Αλεξάνδρου ἱερομάρτυρος ἐν Παμφυλίᾳ (270-275) (Ρ).
6.᾿Αγαπίου τοῦ ἐκ Κολιτζοῦ (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
7.Παρθενίου νεομάρτυρος ἐν Διδυμοτείχῳ (18ος αἰών) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
8.Νικάνδρου τοῦ Γκοροντνὸ ἢ Γκοροντὲτς (Νόβγκοροντ) μοναχοῦ (1603).
9.Ζαβουλὼν καὶ Σωσσάνης γονέων Νίνας φωτιστρίας Γεωργίας (3ος αἰών) (Ε) (Ρ).
10.Ζαχαρίου πάπα Ρώμης τοῦ ῞Ελληνος (752) (Ρμ).
11.Φιλοκτήμονος ῾Ηλιουπόλεως μάρτυρος (Α) (Γε)