14 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Βενεδίκτου μοναχοῦ ἐν Νουρσίᾳ (543).
2.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Πύδνῃ (Ε).
3.Εὐσχήμονος ᾿Επισκόπου Λαμψάκου (9ος αἰών).
*
4.Ραστισλὰβ-Μιχαὴλ πρίγκηπος τοῦ Κιέβου (1167).
5.Θεογνώστου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ Μόσχας (1353).
6.Ματθίλδης αὐτοκρατείρας τῆς Γερμανίας (968) (Γ) (Ρμ).
7.Βονιφατίου τοῦ ἐκ Σκωτίας (Κ).
8.Φλωρεντίνης ἢ Φλώρας ἐν Σεβίλλῃ ἀδελφῆς ἁγ. ᾿Ισιδώρου (630) (Ρμ).
9.Λεοβίνου ᾿Επισκόπου Σάρτ Γαλλίας (557) (Ρμ).