13 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδή) (846).
2.Πουπλίου ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου ᾿Αθηνῶν, μαθητοῦ Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου (1ος αἰών).
3.᾿Αφρικανού, Πουπλίου, Τερεντίου, μαρτύρων ἐν Καρχηδόνι (3ος αἰών).
4.Χριστίνης μάρτυρος ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών).
5.Σαβίνου ἢ ᾿Αβίβου μάρτυρος ἐν Αἰγύπτῳ (287) (Ρ) (ΡΔ).
*
6.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Μακεδονίᾳ (305) (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Ανίνου μοναχοῦ παρὰ τῷ Εὐφράτῃ (Μεσοποταμίᾳ) (ΡΔ).
8.Μαρίου, ᾿Επισκόπου Σεβαστείας (Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1956).
9.᾿Ελδεράδου τοῦ ἐκ Λαμβὲκ Γαλλίας (8ος αἰών) (Ρμ).