12 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Θεοφάνους τοῦ μεγάλου ᾿Αγροῦ, ὁμολογητοῦ (818).
2.Γρηγορίου Α΄ τοῦ Διαλόγου, πάπα Ρώμης (604).
3.Συμεῶνος Νέου Θεολόγου (1021).
4.Φινεὲς τοῦ Δικαίου υἱοῦ ᾿Ααρών (1500 π.Χ.).
*
5.᾿Εννέα ἀνωνύμων μαρτύρων.
6.᾿Ααρὼν προφήτου (1500 π.Χ.) (Ρ).
7.Κύρου ᾿Αλεξανδρείας (6ος αἰών) (Ρ).
8.Λαυρεντίου μάρτυρος Κυπρίου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος).
9.Νικοδήμου τῆς Μάμολα μοναχοῦ (Ε).
10.Δημητρίου τοῦ Γενναίου ἐν Γεωργίᾳ (1289).
11.Παύλου ᾿Επισκόπου Λεὸν τῆς Βρεττάνης (Γαλλίας) (573) (Ε) (Γ).
12.Θεοκτίστου Δραγουτὶν ἐν Σερβίᾳ (14ος αἰών) (Σ) (ΡΔ).
13.᾿Αλφὲζ (Alphège) ᾿Επισκόπου Γουΐντσεστερ ᾿Αγγλίας (952) (Κ) (ΡΔ).
14.Νικοδήμου τοῦ Ζιρὸ ἡγουμένου Μονῆς Μάμολ (᾿Ιταλία) (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).