11 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Σωφρονίου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (638-644).
2.Πίωνος ἐν Σμύρνῃ ἱερομάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ ᾿Ασκληπιάδου, Μακεδονίου, Λίνου καὶ Σαβίνης (250).
3.Τροφίμου καὶ Θαλοῦ μαρτύρων.
4.Γεωργίου τοῦ Νέου ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ θαυματουργοῦ.
5.Θεοδώρας Βασιλίσσης ᾿Ηπείρου (Α) (Ε).
6.᾿Επιμάχου Κωνσταντινουπόλεως (Ρ).
*
7.Γεωργίου ἡγουμένου τοῦ Σιναΐτου ἀδελφοῦ ᾿Ιωάννου τῆς Κλίμακος (7ος αἰών).
8.᾿Επιμάχου Πηλουσιώτου (ἀνακομιδή) (250).
9.᾿Ιωάννου Μόσχου (622).
10.Εὐθυμίου ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1458).
11.Σωφρονίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (ΡΔ).
12.Σωφρονίου ᾿Επισκόπου Μπραβὰνσκ Βουλγαρίας (1813).
13.᾿Αλεξίου τῆς σκήτης Γκολασεγιέφσκυ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1917) (᾿Αναγνώρισις τὸ 1994) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
14.Εὐλογίου, ᾿Επισκόπου Κορδούης ῾Ισπανίας, ἱερομάρτυρος (859).
15.῎Ανγου τοῦ Κέλντ, συντάκτου ἰρλανδικοῦ μαρτυρολογίου (Κ) (ΡΔ).