28 ΜΑΪΟΥ

1.Εὐτυχίου μάρτυρος ἐν Μελιτηνῇ (1ος αἰών).
2.῾Ελικωνίδος καὶ Δάφνης μαρτύρων, ἐν Θεσσαλονίκῃ (244).
*
3.Νικήτα ᾿Αρχιεπισκόπου Χαλκηδόνος καὶ σὺν αὐτῷ (9ος αἰών).
4.᾿Ανδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ.
5.Ζαχαρίου Προύσης νεομάρτυρος (1802) (Ε).
6.῾Ελλαδίου ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου Νικαίας (6ος-7ος αἰών) (Ρ).
7.Δημητρίου ἢ Μήτρου νεομάρτυρος ἐν Τριπολιτσᾷ (1794) (Α) (Ε) (ΡΔ).
8.Κρήσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκούρου ἐν Ρώμῃ μαρτύρων (326) (Ε).
9.᾿Αλεξάνδρου ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης (4ος αἰών) (Α).
10.᾿Αρσενίου Μητροπολίτου Βερροίας ἱερομάρτυρος (τοπικὴ ἑορτή) (Α).
11.᾿Ιγνατίου ᾿Επισκόπου Ροστὼφ (1288) (Ρ).
12.Σωφρονίου ἐν Βουλγαρίᾳ, μοναχοῦ (1510) (Α) (Βο).
13.Γερμανοῦ ᾿Επισκόπου Παρισίων (St Germain de Près) (576) (Α) (Γ) (ΡΔ) (Κ).
14.῾Ελένης ὁσίας (Μαντσούροβα) τοῦ Ντιβέγιεβο (1832) (Α) (Ρ) (᾿Αναγνώρισις 2000).