23 ΜΑΪΟΥ

1.Μιχαὴλ Μητροπολίτου Συννάδων, ὁμολογητοῦ (818) (831) (Ε) (Ρ).
2.Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ τῆς μυροφόρου.
3.Σαλωνᾶ τοῦ Ρωμαίου, μάρτυρος.
4.Σελεύκου μάρτυρος.
*
5.Συνεσίου ᾿Επισκόπου Καρπασίας (Κύπρου).
6.Μιχαὴλ μάρτυρος τοῦ μελανοφοροῦντος, μονῆς ῾Αγίου Σάββα (9ος αἰών).
7.᾿Ιωακείμ (᾿Ιωάννου) μοναχοῦ τοῦ λεγομένου Παπουλάκη τοῦ Βατοπεδινοῦ (1868).
8.᾿Ιωαννικίου Α΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1270) (Σ) (ΡΔ).
9.Παϊσίου τοῦ Γκαλὶτς μοναχοῦ (1463) (1460) (ΡΔ) (Ρ).
10.Εὐφροσύνης μοναχῆς, πριγκιπίσσης τοῦ Πολιότσκ (1173) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Λεοντίου ᾿Επισκόπου Ροστώβ, θαυματουργοῦ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1077) (1164) (ΡΔ) (Ρ).
12.Σύναξις πάντων τῶν ἐν Ροστὼφ καὶ Γιαροσλὰβ ἁγιασθέντων (Ρ) (ΡΔ).
13.Διαμιανοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Γκαρέντιᾳ, πρώην βασιλέως Δημητρίου Γεωργίας (1156) (Α) (Γε).
14.Ντιντιὲρ (Didier) ἢ Ποθητοῦ ἢ Δεσιδερίου ἐν Γαλλίᾳ (606) (Γ).
15.Κοίμησις ἱερομονάχου Δα μασκηνοῦ τοῦ Βαλαὰμ (1825).