22 ΜΑΪΟΥ

1.Βασιλίσκου ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου Κομάνων (308).
2.Μαρκέλλου μάρτυρος (Α).
3.Κοδράτου μάρτυρος (Α).
4.Ζαχαρία ἐκ Προύσης νεοϊερομάρτυρος (1802) (Ρ) (ΡΔ).
5.᾿Ιωάννου-Βλαδιμήρου βασιλέως Σερβίας, μάρτυρος (1015) (Α) (Σ).
6.᾿Ανάμνησις Δευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (381).
*
7.Δονάτου, Μακαρίου καὶ σὺν αὐτοῖς ἱερομαρτύρων.
8.Σοφίας μάρτυρος τῆς ᾿Ιαματικῆς (Α).
9.Παύλου καὶ Δημητρίου Πελοποννησίων, νεομαρτύρων, ἐν Τριπόλει (1818) (Α).
10.Καλῆς ὁσίας (Τοπικὴ ἁγία ῾Ι. Μ. Θηβῶν καὶ Λεβαδείας-περιοδ. ᾿Εκκλησία).
11.Μελχισεδὲκ τοῦ Δικαίου, βασιλέως Σαλήμ (Ρ).
12.Αἰμιλίου καὶ Κάστου τῶν ᾿Αφρικανῶν (251) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
13.᾿Ιακώβου νέου ἐκ Μπροβίτσκυ τοῦ Νόβγκοροντ (1544 ἢ 1540) (Ρ) (ΡΔ).
14.Κοίμησις Κλεόπα τοῦ Βαλαάμ, γέροντος καὶ μαθητοῦ τοῦ ῾Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ (1816).