18 ΜΑΪΟΥ

1.Πέτρου, Διονυσίας καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν ᾿Αθήναις ἐπὶ Δεκίου, ᾿Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνας, ῾Ηρακλείου, Παυλίνου, Βενεδίμου (250).
2.Θεοδότου μάρτυρος ἐν ᾿Αγκύρᾳ (303) (Ε) (Ρ).
3.῾Επτὰ παρθεν/τύρων ἐν ᾿Αγκύρᾳ· ᾿Αλεξάνδρας, Τεκούσης, Κλαυδίας, Φαεινῆς, Εὐφρασίας, Ματρώνης καὶ ᾿Ιουλίας (303) (Ε) (Ρ).
*
4.Συμεὼν, ᾿Ισαὰκ καὶ Βαριησοῦ μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (339) (Ρ).
5.Εὐφρασίας μάρτυρος ἐν Νικαίᾳ (Ε).
6.Στεφάνου ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (893) (Ε).
7.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος.
8.Θεοδώρου Πάπα Ρώμης, ἱερομάρτυρος.
9.᾿Αναστασοῦς τῆς ἐν Λευκαδίῳ μοναχῆς.
10.Μαρτινιανοῦ τοῦ ἐν ᾿Αρεοβίνθῳ μοναχοῦ.
11.Θεοδότης μάρτυρος ἐν ᾿Αγκύρᾳ.
12.Θεοδοσίου Β΄, ᾿Επισκόπου Συρακουσῶν (700) (Οἰκ. Πατριαρχ.).
13.Γαλακτίας (Μικρὸν Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας 1959).
14.Δαβὶδ καὶ Τατχὰν ἢ Τεραχὰν ἢ Τερητσὰν μαρτύρων ἐν Γεωργίᾳ (693).
15.Μακαρίου Γκλουχάρεφ τοῦ ἐν ᾿Αλτάϊ Σιβηρίας (1847) (ΡΔ) (Α).
16.᾿Ιωάννου Πρωθιερέως (Γκάσκεβιτς) ἐν Κόρμᾳ Λευκορωσσίας (1917) (Α) (ἀναγνώρισις 2000).
17.῎Αντωνίου τοῦ Νέου, εἰς Λοκρούς (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο)
18.᾿Αρσενίου ἐν Ρηγίῳ (10ος αἰ.) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
19.Δαυΐδ Τατχὰν μαρτύρων ἐν Γεωργίᾳ (693) (Α) (Γ).