12 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Επιφανίου τοῦ ἐξ ᾿Ιουδαίων, ᾿Επισκόπου Σαλαμίνος Κύπρου (403).
2.Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (740).
3.Θεοδώρου Κυθήρων μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορώνης.
4.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος ἐν Βαλλαχίᾳ (1662).
*
5.Εὐθυμίου Β΄ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων. [῾Ιεροσολυμιτικὸν Κανονάριον 12/5 καὶ 17/11 στὸ (Σιν) καὶ 7/11].
6.Φιλίππου ᾿Αγκίρας τῆς Σικελίας (4ος-5ος αἰών) (Α).
7.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Σέρραις.
8.Σαββίνου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου (4ος αἰών).
9.Πολυβίου ᾿Επισκόπου ἐν Κύπρῳ (4ος αἰών).
10.Διονυσίου τοῦ Ραντονὲζ (1633).
11.῾Ερμογένους Πατριάρχου Μόσχας (1612) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1913) (Ρ).
12.Παγκρατίου ἐν Ρώμῃ μάρτυρος (304).
13.Θεοφάνους, ᾿Επισκόπου Κύπρου (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).