10 ΜΑΪΟΥ

1.Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ ᾿Αποστόλου.
2.᾿Αλφαίου, Φιλαδέλφου μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Κυπριανοῦ, ᾿Ονησίμου, ᾿Εράσμου καὶ 14 σὺν αὐτοῖς ἐν Σικελίᾳ (3ος αἰών).
3.῾Ησυχίου τοῦ ὁμολογητοῦ, ᾿Αντιοχείας. (4ος αἰών)
4.Λαυρεντίου μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
*
5.Ταϊσίας ἢ Θαΐδος Αἰγυπτίας. (5ος αἰών) (ΡΔ).
6.Σίμωνος ᾿Επισκόπου Βλαδιμὶρ καὶ Σουζντὰλ (1226).
7.Κόμγκαλ τοῦ Μπαγκόρ, ᾿Ιρλανδοῦ μοναχοῦ (601) (Κ)(Α) [Στὸ (ΡΔ) στὶς 11/5].
8.Σίμωνος τοῦ Γιούρεβιτς καὶ Ζάρκυ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1584).
9.Βασιλείου μάρτυρος τῆς Μαγκαζέα ἐν Σιβηρίᾳ (1602) (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1670).
10.Συνεσίου τοῦ ᾿Ιρκοὺτσκ φίλου ῾Αγίου Σωφρονίου (1787) (Ρ) ΡΔ).
11.Κόνλετς ἐρημίτου καὶ ᾿Επισκόπου τοῦ Κιλντὰρ (520) (Κ).