1 ΜΑΪΟΥ

1.῾Ιερεμίου προφήτου (650 π.Χ).
2.Βάτα τοῦ Πέρσου ἱερομάρτυρος (4ος αἰών).
3.Φιλοσόφου μάρτυρος.
4.᾿Ισιδώρας τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς ἐν Ταβεννησίῳ Αἰγύπτου (4ος αἰών).
5.Εὐθυμίου, ᾿Ιγνατίου καὶ ᾿Ακακίου τοῦ Σέρβου, νεομαρτύρων ῾Αγιορειτῶν (1814) (1816).
*
6.Μιχαὴλ τοῦ ἐν Χαλκηδόνι.
7.Παναρέτου ᾿Επισκόπου Πάφου (1791).
8.Σάββα μάρτυρος.
9.Νικηφόρου τοῦ ἐν Χίῳ (1821).
10.Μαρίας τῆς ἐν Μεραμπέλλῳ Λασιθίου Κρήτης, νεομάρτυρος (1826) [Στὸ ΡΔ στὶς 3/5].
11.᾿Αφρικανοῦ, ᾿Επισκόπου Λουγδούνου.
12.Μαύρου, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Κῶδιξ Κρυπτοφέρης).
13.Μιχαὴλ θαυματουργοῦ (Παρισινὸς Κῶδιξ 1574).
14.Παναρέτου, ᾿Επισκόπου Πάφου Κύπρου (τοπικὸς ἅγιος) (1793).
15.᾿Ακακίου νεομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ Νεοχωρίτου ἢ ᾿Ασβεστοχωρίτου (1816) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
16.Συμεὼν τοῦ Πενταγλώσσου Σιναΐτου ἐν Βελγικῇ τελειωθέντος.
17.Μακαρίου Μητροπολίτου Κιέβου ἱερομάρτυρος (1497).
18.Παφνουτίου τοῦ ἐν Μπορόφσκ (1478).
19.Γερασίμου τοῦ ἐν Μπολντίνῳ (1557).
20.Γεωργίου τοῦ ἐκ Γοματίου Χαλκιδικῆς (Τιμᾶται τοπικὰ) (1824) (Α).
21.Θάμαρ Βασιλίσσης τῆς Γεωργίας (ἢ Ταμάρας) (13ος αἰών) (Α) (Ε) [Στὸ ΡΔ στὶς 12/4 καὶ στὸ Ρ στὶς 9/5].
22.Ζωσιμᾶ ᾿Επισκόπου Κουρμουρντὸ Γεωργίας (Α) (Γε).
23.Ρωμανοῦ τῆς Ράκα νεομάρτυρος.
24.Σιγισμόνδου βασιλέως τῆς Βουργουνδίας (Α) (Γ) (ΡΔ)
25.Μπριὲκ (Brieuc) μοναχοῦ (Α).
26.῎Ασαφ ᾿Επισκόπου Χλάνελγουϊ (Llanelwy) Οὐαλλίας (6ος-7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
27.Οὔλταν (Ultan) μοναχοῦ ἱεραποστόλου ἐξ ᾿Ιρλανδίας (7ος αἰών) (Κ).