6 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.῾Ιλαρίωνος Δαλματίας μοναχοῦ τοῦ Νέου (845).
2.᾿Αττάλου μοναχοῦ.
*
3.Κυρίας, Βαλερίας, Μαρκίας καὶ Μάρθας, παρθενομαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης.
4.Γελασίου μάρτυρος.
5.᾿Ανοὺβ μοναχοῦ.
6.Φωτᾶ μοναχοῦ. (῾Ιεροσολ. ἁγιολόγιον).
7.Βησσαρίωνος θαυματουργοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (466).
8.᾿Ιωνᾶ τοῦ Κλιμνὲτς μοναχοῦ (1534).
9.Παϊσίου τοῦ Οὐγκλὶτς μοναχοῦ (1504) (Α).
10.᾿Ιωνᾶ ᾿Επισκόπου Πὲρμ (1471).
11.Βαρλαὰμ ῾Ηγουμένου Κουζὶν (Νόβγκοροντ) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1192).
12.Βασιλείου ἐν Μανγκαζέᾳ Σιβηρίας (1602) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αρχελαΐδος, Θέκλας, Σωσάννας τῶν ἐν Σαλέρνο, Παρθενομαρτύρων (293) [κατὰ τὸ (Ρμ) 18/6].
14.Κλαυδίου (Claude) ἐν Γαλλίᾳ ᾿Επισκόπου Μπεζανσόν (693) (Γ) (Α).
15.Γκουντγουὼλ ἐν Οὐαλλίᾳ (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).