30 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Σύναξις Δώδεκα ᾿Αποστόλων.
*
2.Μελίτωνος μάρτυρος.
3.Πέτρου Σινώπης μάρτυρος (Ε).
4.Μιχαὴλ τοῦ κηπουροῦ νεομάρτυρος τοῦ Πακνανᾶ τοῦ ἐν ᾿Αθήναις (1770) (κατὰ τὸ (Ε) 9 ᾿Ιουλίου ἕνεκα τοῦ χαράγματος ἐπὶ τοῦ κίονος τοῦ ᾿Ολυμπείου ).
5.Γεωργίου ῾Αγιορείτου.
6.Γελασίου ᾿Επισκόπου Ριμὲτς Τρανσυλβανίας. (Ρουμανία) (Α) (Ρο) (ΡΔ).
7.Δινάρας βασιλίσσης τῆς Γεωργίας (Α).
8.Μαρτιαλίου (Martial) ᾿Επισκόπου Λιμόζης (Limoges) Γαλλίας (3ος αἰών) (Α (Γ) (Κ).
9.Πέτρου, πρίγκηπος Μεγάλης ᾿Ορδῆς τοῦ ἐν Ροστὼβ τελειωθέντος (1290) (Ρ) (Κατὰ ἄλλα ἑορτολόγια 29/6)
10.Στεφάνου τοῦ ῍Ομσκ (1876).
11.Σωφρονίου, ᾿Επισκόπου ᾿Ιρκούτσκ.
12.᾿Ανδρέου, πρίγκηπος τοῦ Μπογκολιούμπσκ (1174) (ΡΔ) (Ρ).
13.Μνήμη τῶν ἀγρίως σφαγιασθέντων ᾿Ορθοδόξων τοῦ Πατριαρχείου ᾿Αλεξανδρείας ὑπὸ Κούρδων στὸ Διαρβεκὶρ τῷ 1896 (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
14.Μαρίας μητρὸς ᾿Αποστόλου Μάρκου (Α).