3 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν Βυζαντίῳ μαρτυρησάντων· Κλαυδίου, ῾Υπατίου, Παύλου καὶ Διονυσίου καὶ παρθενομάρτυρος Παύλας (270).
2.᾿Αθανασίου τοῦ Τραϊανοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ ἐν Κιλικίᾳ.
3.῾Ιερείας τῆς χήρας τῆς ἐν Μεσοποταμίᾳ (᾿Ιράκ) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
4.Πάππου (Α) (ΡΔ).
*
5.Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ ἐν Μπωβαὶ Γαλλίας μαρτυρησάντων (2ος αἰών).
6.᾿Ιωσήφ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης νεοϊερομάρτυρος (1821) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Αχιλλᾶ, Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (312) (Α).
8.᾿Οθὰλ ὁσίου τοῦ Σύρου (3ος αἰών) (Α) (Αρ).
9.Δημητρίου Μεγάλου Δουκὸς τῆς Μόσχας (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1591) (ΡΔ).
10.Κλοτίλδης, Βασιλίσσης τῆς Γαλλίας (545) (Α) (Γ) (Α) (Κ) (ΡΔ) (Ρμ).
11.Κέβιν (Γοενηεξ), ἐρημίτου καὶ ῾Ηγουμένου τοῦ Γκλένταλωφ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (618) (Α) (Κ) (ΡΔ).
12.᾿Ολυβίας μάρτυρος (Ρμ).