28 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (412).
2.Παππίου μάρτυρος.
*
3.Σεργίου μαγίστρου κτίτορος μονῆς Νικητιάνου ἐν Νικομηδείᾳ (9ος αἰών).
4.Παύλου τοῦ ἰατροῦ τοῦ Κορινθίου (7ος αἰών).
5.Σενουφίου μάρτυρος ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών).
6.Μακεδονίου μάρτυρος.
7.Δύο παιδομαρτύρων.
8.Οὐλκιανοῦ.
9.Μεθοδίου ὁσίου, τοῦ Μαγίστρου (Κρητικὸν Πανάγιον).
10.Μάγνου μοναχοῦ τελειωθέντος ἐνῶ προσηύχετο τῷ Κυρίῳ (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Μωϋσέως ἀναχωρητοῦ.
12.Δονάτου Λίβυος.
13.Τριῶν ἐν Γαλατίᾳ μαρτύρων.
14.Σεργίου καὶ Γερμανοῦ ἐν Βαλαὰμ (Λίμνης Λαντόγκα Ρωσσικῆς Καρελίας) (1353) (Ρ) (Αθ).
15.Ξενοφῶντος ἡγουμένου-ἱδρυτοῦ ἐν Ρομπέϊκα ἐν Νόβγκοροντ (1262- 68) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
16.῾Εβδομήκοντα ἐν Σκυθοπόλει μαρτύρων.
17.᾿Ωστολ (Austol) τῆς Κορνουάλλης (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).